Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest czwartek 19 września 2019, imieniny obchodzą: Januarego i Konstancji

Wyniki I Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego w Dolicach

dodano: 2016-06-01 12:49:26

Prezentujemy wyniki oraz zdjęcia z I Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Dolice, który odbył się w sobotę 21 maja 2016 r.:

Kategoria 7 - 12 lat
I Jakub Rajczak (Chojna)
II Jan Gałuszka (Chojna)
III Piotr Junosz (Chojna)

czytaj więcej »

Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - "KREMZEWO Brama Czasu 2016"

dodano: 2016-05-24 15:07:48

    W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Rozwoju Krępcewa oferty realizacji zadania publicznego proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do treści oferty w terminie do dnia 31.05.2016 r.: 

- pisemnie na adres: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, z dopiskiem "NGO",

- pocztą elektroniczną na adres: promocja@dolice.pl.

    Treść oferty znajduje się poniżej:

Oferta - KREMZEWO Brama Czasu 2016

czytaj więcej »

Relacja z III Powiatowych i Gminnych Dni Olimpijczyka w Rzeplinie

dodano: 2016-05-24 13:45:46

    Piątek 20 maja był uroczystym dniem w Rzeplinie. Odbyły się bowiem obchody III Powiatowych i Gminnych Dni Olimpijczyka. Jak przystało na taką imprezę, nie zabrakło wśród gości polskich olimpijczyków, którzy niegdyś rozsławiali nasz kraj na arenie międzynarodowej. Obecni byli: żeglarz Janusz Olszewski, kolarze Rajmund Zieliński i Wojciech Matusiak, bokser Krzysztof Pierwieniecki, piłkarz Henryk Wawrowski oraz lekkoatleta Stanisław Wagner.

czytaj więcej »

Obniżka opłat dla segregujących odpady

dodano: 2016-05-23 15:26:38

    Informujemy mieszkańców Gminy Dolice, że od dnia 1 lipca 2016 r. obniżona zostaje opłata dla gospodarstw prowadzących selektywną zbiórkę odpadów. Będzie ona wynosiła 13 zł/osobę

    Stawka dla gospodarstw nie prowadzących selekcji pozostaje na obecnym poziomie, tj. 19 zł /osobę.

czytaj więcej »

Nowa pani Sołtys w Brzezinie

dodano: 2016-05-23 14:34:50

    Informujemy, że od dnia 19 maja 2016 r. Sołtysem w Brzezinie jest pani Ewelina Wąż. Zastąpiła na tym stanowisku panią Marzenę Stolarską, która złożyła rezygnację.

    Pani Marzenie dziękujemy za całą dotychczasową działalność, a pani Ewelinie życzymy wytrwałości, przychylności mieszkańców oraz dobrej współpracy z nimi, a także odporności na narzekania tych wiecznie niezadowolonych.

czytaj więcej »

Aleksandra Kuczyńska będzie Dyrektorem Zespołu Szkół w Dolicach

dodano: 2016-05-13 12:52:36

    Informujemy, że zarządzeniem Nr 122/2016 z dn. 12.05.2016 r. Wójt Gminy Dolice powierzył stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dolicach pani Aleksandrze Kuczyńskiej. Obejmie to stanowisko na okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2021 r., tj. na 5 lat.

    Życzymy powodzenia i wielu sukcesów.

    Przypomnijmy, że Zespół Szkół w Dolicach to nowy podmiot, powstały z połączenia Szkoły Podstawowej w Dolicach i Gimnazjum Publicznego w Dolicach. 

czytaj więcej »

Konsultacje projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolice

dodano: 2016-05-06 09:12:07

    Wójt Gminy Dolice ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolice.

    Treść zarządzenia oraz projekt Planu znajdują się poniżej:

    Zarządzenie Wójta Gminy Dolice

    Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolice

czytaj więcej »

Obowiązek oznakowania numerów budynków

dodano: 2016-04-28 10:24:47

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW

    W związku z licznymi uwagami służb ratowniczych i komunalnych, dotyczącymi braku oznakowania numerów budynków przypominam, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

    Nie wywiązywanie się z powyższego obowiązku podlega karze grzywny do 250 złotych /art. 64. § 1 ustawy Kodeks wykroczeń/.

    W celu ułatwienia i usprawnienia pracy proszę o pilne uzupełnienie oznakowania budynków.  

                                                                                                                                    Wójt Gminy Dolice

czytaj więcej »

I Przegląd Małych Form Teatralnych "Profilaktyka i MY. Dolice 2016"

dodano: 2016-04-22 09:35:09

    21 kwietnia 2016 roku w siedzibie Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach odbył się I Przegląd Małych Form Teatralnych „Profilaktyka i MY. Dolice 2016”. Organizatorami przeglądu byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach, Profilaktyka Dolice oraz Szkoła Podstawowa w Dolicach.

czytaj więcej »

Ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych

dodano: 2016-04-19 12:39:15

    Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat rola OSP uległa zmianie. Niegdyś ochotnicy byli dysponowani głównie do pożarów. Dzisiaj druhowie walczą z żywiołami, ale również udzielają pomocy przedmedycznej w wypadkach komunikacyjnych. Dzięki świetnemu wyposażeniu mogą skutecznie wspierać Państwową Straż Pożarną. Aby jednak tak się stało potrzebne jest wyszkolenie i ciągłe ćwiczenia. W związku z tym, w sobotę, przy wsparciu PSP, zorganizowaliśmy ćwiczenia ze zdarzenia masowego. Przygotowaliśmy pozorację wypadku komunikacyjnego z udziałem trzech pojazdów i 11 poszkodowanych. 

czytaj więcej »

Informacje dotyczące dokumentacji medycznej z przychodni w Dolicach

dodano: 2016-04-08 15:31:43

    W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Wójt Gminy Dolice informuje, że NZOZ "Przy Janie", który prowadził wcześniej przychodnię w Dolicach, nie może przekazać dokumentacji medycznej do nowo powstałej przychodni. Musi przechowywać ją w swoim archiwum. Na żądanie pacjenta udostępnia ją w postaci kserokopii, za którą pacjent musi zapłacić. Takie są przepisy w przedmiotowej sprawie. Natomiast Gmina nie jest stroną w tej sprawie.

    Poniżej znajduje się informacja otrzymana z NZOZ "Przy Janie", wyjaśniająca tę sprawę:

Wyjaśnienie NZOZ "Przy Janie".pdf

czytaj więcej »

Opłaty za wywóz odpadów bez zmian

dodano: 2016-03-31 14:55:31

    W związku ze zmianą od 1 kwietnia firmy odbierającej odpady informujemy, że opłaty za wywóz odpadów nadal należy wnosić do Związku Gmin Dolnej Odry, na indywidualny numer rachunku używany do tej pory.

czytaj więcej »

Komunikat w sprawie programu Rodzina 500+

dodano: 2016-03-30 09:24:57

    Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w formie papierowej można pobrać w pokojach: 13, 102, 103, 104, 106, 109, 115, 117 (nowy budynek Urzędu Gminy).

    Wniosek i załączniki można pobrać również tutaj oraz na stronie MRPiPS.

    Wypełnione wnioski będą przyjmowane od 01.04.2016 r. w godzinach:

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

W kwietniowe poniedziałki: 04.04, 11.04, 18.04 i 25.04.2016 r. wnioski będą przyjmowane do godz. 17.00.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

czytaj więcej »

Harmonogram odbioru odpadów - od 1 kwietnia 2016 r.

dodano: 2016-03-25 10:06:25

"EKO-FIUK" - firma, która od 1 kwietnia będzie odbierać odpady z terenu Gminy Dolice, przedstawia harmonogramy odbioru odpadów. Prosimy zwrócić uwagę, że zmieniają się dni odbioru w poszczególnych miejscowościach:

czytaj więcej »

Nabór wniosków o usunięcie azbestu

dodano: 2016-03-23 11:48:47

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOLICE

    W związku z możliwością uzyskania przez Gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2016 Wójt Gminy Dolice ogłasza, że do dnia 30 maja 2016 r. zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany azbestowych pokryć dachowych mogą składać wnioski na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2016.

czytaj więcej »

 

elektroniczny samorząd