Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest niedziela 09 sierpnia 2020, imieniny obchodzą: Romana i Romualda

Przetarg na sprzedaż garaży w Dolicach

dodano: 2015-03-30 07:54:31

    Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż garaży w Dolicach przy ul. Wiśniowej.

    Treść ogłoszenia znajduje się poniżej:

    Ogłoszenie - garaże.pdf

czytaj więcej »

Informacja dotycząca zbiórki przeterminowanych leków

dodano: 2015-03-26 16:46:13

    Poniżej przedstawiamy informację otrzymaną ze Związku Gmin Dolnej Odry, dotyczącą zbiórki przeterminowanych leków:

Punkty zbiórki przeterminowanych leków.pdf

czytaj więcej »

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości w Płoszkowie

dodano: 2015-03-13 15:28:51

    Informacja o odwołaniu przetargu znajduje się poniżej:

Informacja o odwołaniu przetargu.pdf

czytaj więcej »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

dodano: 2015-03-11 12:10:02

    Poniżej znajduje się wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dolice przeznaczonych do wydzierżawienia:

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia.pdf

czytaj więcej »

Przetarg na sprzedaż zabudowanej działki w Płoszkowie

dodano: 2015-02-25 13:24:02

    Wójt Gminy Dolice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 80 o obszarze 372 m.kw. w udziale do 55/100 części, położonej w Płoszkowie.

    Treść ogłoszenia znajduje się poniżej:

Ogłoszenie o przetargu.pdf

czytaj więcej »

Informacja dotycząca deklaracji na odbiór odpadów

dodano: 2015-02-25 12:53:37

    Informujemy mieszkańców gminy, że do domów dostarczane są informacje dotyczące gospodarki odpadami, tj. pismo z numerem konta i wysokością opłat, harmonogram odbioru odpadów na rok 2015, informacja o podwyżce opłat za odbiór odpadów oraz o zmianie sposobu naliczania opłat w gospodarstwach powyżej 5 osób, a także czysty druk deklaracji.

    Nie trzeba wypełniać nowej deklaracji w związku z podwyżką opłat. Muszą ją wypełnić tylko te osoby, które do tej pory płaciły za gospodarstwo domowe powyżej 5 osób. Mogą ją wypełnić także osoby, u których zmienił się stan osobowy w mieszkaniu lub chcą zmienić sposób zbierania odpadów. Pozostałe osoby nie wypełniają deklaracji, tylko zostawiają ją na wypadek zaistnienia zmian.

czytaj więcej »

Rozliczenie zbiórki publicznej dla Marcela

dodano: 2015-02-23 14:51:16

    Stowarzyszenie „Nie ma mocnych” z Rzeplina w okresie od 29.04.2014 r. do 31.01.2015 r. przeprowadziło zbiórkę publiczną, której celem był zakup towarów i usług, niezbędnych w leczeniu i powrocie do normalnego życia Marcela, chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną (nowotwór szpiku) oraz jego rodziny.

   Zbiórka prowadzona była w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach 2 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł rozprowadzanych wśród mieszkańców gminy Dolice, a także gości uczestniczących w festynach w Rzeplinie i w Krępcewie.

    Sprzedaż cegiełek wartościowych w poszczególnych nominałach:

czytaj więcej »

Materiały informacyjne dotyczące tzw. dopalaczy

dodano: 2015-02-20 08:24:04

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina o zagrożeniach płynących z używania tzw. dopalaczy. Poniżej znajduje się ulotka dla rodziców oraz ulotka dla młodzieży:

ULOTKA-rodzice.pdf

ULOTKA-mlodzież.pdf

czytaj więcej »

Przeciwko przemocy w Gminie Dolice.

dodano: 2015-02-16 18:47:35

Od stycznia br. zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wznowione zostały dyżury specjalistów, z jakich skorzystać bezpłatnie mogą mieszkańcy gminy Dolice. Dostępny jest psycholog i prawnik. Odbyło się też szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjno Informacyjny Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach zapewnia konsultacje ze specjalistami zgodnie z bieżącymi oczekiwaniami mieszkańców gminy Dolice. Aktualnie psycholog prowadzi spotkania z grupami wsparcia dwa razy w miesiącu. Prowadzone są też konsultacje indywidualne z osobami, które mają potrzebę skorzystania z takich usług. Konsultacje zakładają pracę z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi członkami rodzin oraz osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Ze spotkań korzystają też osoby, które mają inne problemy rodzinne, życiowe wymagające wsparcia psychologicznego.

czytaj więcej »

Konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

dodano: 2015-02-10 14:32:55

    Wójt Gminy Dolice ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dolice do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

   Ogłoszenie o konkursie.pdf

    Wzór oferty.doc

czytaj więcej »

Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy

dodano: 2015-01-23 14:10:33

    W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych oferty realizacji zadania publicznego proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do treści oferty w terminie do dnia 30.01.2015 r.

    Uwagi proszę zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, z dopiskiem "NGO" lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@dolice.pl.

    Treść oferty znajduje się poniżej:

Oferta - świetlica.pdf

czytaj więcej »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania

dodano: 2015-01-22 14:51:18

    Poniżej znajduje się wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dolice przeznaczonych do użytkowania:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania.pdf

czytaj więcej »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

dodano: 2015-01-22 14:49:12

    Poniżej znajduje się wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dolice przeznaczonych do sprzedaży:

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dolice przeznaczonych do sprzedaży.pdf

Sprostowanie do wykazu nieruchomości.pdf

czytaj więcej »

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

dodano: 2015-01-22 11:56:44

    Wójt Gminy Dolice przypomina o ciążącym na mieszkańcach obowiązku przyłączania nieruchomości do istniejącej w ich zasięgu kanalizacji sanitarnej.

    Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

"właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych". 

 

    Ten sam przepis mówi także, że

"przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych". 

 

    Od stycznia 2015 roku będzie przeprowadzana kontrola dotycząca przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Osoby, które zostaną pisemnie wezwane zobowiązane będą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma przesłać lub złożyć w tutejszym Urzędzie Gminy (pok. 7) wyjaśnienia w tej sprawie. W przypadku, gdy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, właściciel zobowiązany jest przedstawić dowód potwierdzający jej wybudowanie i użytkowanie.

    Nie złożenie wyjaśnień w wskazanym terminie będzie podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego mającego na celu wyegzekwowanie ww. obowiązku od właścicieli posesji uchylających się od ciążących na nich zobowiązaniach, a następnie wydania decyzji w sprawie ustalenia obowiązku uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy, podlega to karze grzywny według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

czytaj więcej »

Zmiany w opłatach i inne wiadomości dotyczące odpadów

dodano: 2015-01-13 09:29:37

    Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że:

1. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych mogą ulegać zmianie. Prosimy o przeglądanie strony internetowej www.zgdo.eu

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położony na terenie Gminy Chojna jest czynny w czwartki i piątki w godz. 10.00 - 18.00, w soboty w godz. 10.00 - 15.00.

3. Bioodpady nie stanowią odrębnej frakcji odpadów. Odpady ulegające biodegradacji posimy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane.

4. Od dnia 1 marca 2015 r. ulegają zmianie stawki opłat:

    - odpady segregowane: 11 zł od osoby, 55 zł od gospodarstwa powyżej 5 osób

    - odpady zmieszane: 17 zł od osoby, 85 zł od gospodarstwa powyżej 5 osób 

czytaj więcej »

 

elektroniczny samorząd