Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest środa 16 czerwca 2021, imieniny obchodzą: Aliny i Justyny

Trwa przebudowa drogi do Sądowa

dodano: 2020-08-07 15:02:28

    Przedstawiamy aktualne zdjęcia z inwestycji drogowej, która jest realizowana w Sądowie. Jak widać, pierwsze warstwy asfaltu już zostały wylane. Droga już jest szersza, niż przed rozpoczęciem prac.

    Przypomnijmy, że całkowita długość przebudowywanej drogi gminnej wynosi 996,3 m. Nowa jezdnia będzie miała szerokość 5,50 m, powstanie chodnik, pobocza, zjazdy, dwa progi zwalniające płytowe (w tym jedno pełniące funkcję wyniesionego przejścia dla pieszych), wyspa wjazdowa rozdzielająca przeciwne kierunki ruchu powodująca odgięcie toru jazdy głównie wjazdowego zlokalizowana (uspokojenie ruchu).

czytaj więcej »

Przebudowa drogi gminnej Komorowo-Sądów

dodano: 2020-07-01 16:42:51

    Obecnie droga gminna na przebudowywanym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szer. 3,1 - 4,1 m na podbudowie brukowej, w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami, zapadnięciami i spękaniami. Droga na całej długości nie jest okrawężnikowana, nie posiada również chodnika. Droga na odcinku zabudowanym jest oświetlona. Całkowita długość przebudowywanej drogi gminnej wynosi 996,3 m. Droga po przebudowie składać się będzie z następujących elementów:

- jezdnia sprowadzona do ujednoliconej stałej szerokości wynoszącej 5,50 m (prawostronne poszerzenie),

- chodnik prawostronny szer. 2,00 m odsunięty od jezdni o 1,0 m i szer. 2,15 m przyległy do jezdni,

- pobocza gruntowe plantowane i obsiane trawą o szer. 1,00 m,

- pobocza wzmocnione kruszywem w miejscach ryzyka najechania na pojazdy,

- zjazdy,

- dwa progi zwalniające płytowe o szer. 5,50 m, długości 5,00 i 6,00 m, najazdach na długości 1,0 m oraz wysokości 0,10 m, w tym jedno pełniące funkcję wyniesionego przejścia dla pieszych,

- wyspa wjazdowa rozdzielająca przeciwne kierunki ruchu powodująca odgięcie toru jazdy głównie wjazdowego zlokalizowana (uspokojenie ruchu).

    Przebudowany odcinek drogi poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niechronionych uczestników tj. pieszych, poprawi komfort przemieszczania się oraz warunki życia osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Głównymi użytkownikami drogi będą mieszkańcy m. Ziemomyśl A i B, Sądówka i Sądowa (dojazd do instytucji publicznych takich jak Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Posterunek Policji, GOPS, Centrum Kultury oraz placówki handlowe), podmioty gospodarcze działające w obrębie w/w miejscowości, transport publiczny związany z dojazdami do szkół. Przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w/w miejscowości przez polepszenie warunków dojazdu i skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych (straż, pogotowie, policja i inne). Przebudowa poprawi komfort i warunki bezpieczeństwa dojazdu i dojścia pieszego do stadionu sportowego, miejsca integracyjnego, kościoła i sklepu w m. Sądów.

czytaj więcej »

Przetarg na przebudowę odcinka drogi Komorowo-Sądów

dodano: 2020-05-20 11:07:19

    Gmina Dolice ogłosiła przetarg na przebudowę drogi gminnej na odcinku Komorowo - Sądów.

    Inwestycja obejmie odcinek o długości 996 m i szerokości 5,50 m. Powstaną zjazdy do posesji oraz na grunty rolne. Wybudowany zostanie chodnik prowadzący od centrum Sądowa do zjazdu na teren boiska sportowego. Wykonane zostaną elementy spowalniające ruch w postaci 2 progów zwalniających płytowych i wyspy odginającej tory jazdy pojazdów głównie wjeżdżających do m. Sądów. Na odcinku 398 m wykonane zostanie odwodnienie ściekiem betonowym.

czytaj więcej »

 

elektroniczny samorząd