Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest środa 21 lutego 2018, imieniny obchodzą: Eleonory i Feliksa

Rozpoczęcie robót budowlanych na ul. Ogrodowej w Dolicach

dodano: 2017-05-17 14:55:05

    Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej 540050Z w Dolicach, tj. ul. Ogrodowej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Pyrzycką. 

    Prace obejmują m. in. poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m, budowę nowego chodnika o szerokości 2,00 m (w niektórych miejscach 1,50 m ze względu na brak miejsca), wykonanie nowych zjazdów do posesji oraz odwodnienie. Chodnik będzie tak jak dotychczas tylko po tej stronie ulicy, po której znajdują się budynki Urzędu. Wykonawca ma także wykonać zagospodarowanie terenu przyległego - plantowanie i wykonanie trawników oraz odtworzenie oznakowania poziomego na jezdni.

czytaj więcej »

Droga w Rzeplinie - przed remontem

dodano: 2017-04-21 08:18:14

    Kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana w tym roku, to droga w Rzeplinie - w kierunku Żukowa. Wykonawcą prac będzie firma "BUDPAK" Paweł Szubert ze Stargardu.

    Wykonane zostaną następujące elementy: jezdnia z betonu asfaltowego, zjazdy i chodniki z kostki betonowej, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome.

czytaj więcej »

Droga w Moskorzynie - przed remontem

dodano: 2017-04-03 13:02:48

    Poniżej znajdują się zdjęcia drogi prowadzącej do Moskorzyna. Jest to droga powiatowa, ale Gmina Dolice przejęła ją w zarząd, aby ubiegać się o dofinansowanie prac budowlanych. Prace zostaną przeprowadzone w tym roku przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - firmę "REBUDROG" Sp. z o.o. z Bierzwnika. 

    Przebudowa drogi obejmie odcinek o długości 999,7 m, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 122 do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Morzycy. Wykonane zostaną m. in.: przebudowa jezdni, zjazdy, chodniki, zatoka autobusowa, odwodnienie, pobocza - plantowanie i wykonanie trawników, a także oznakowanie pionowe i poziome. 

czytaj więcej »

Droga w Dobropolu Pyrz. - przed remontem

dodano: 2017-03-28 11:49:49

    Tak wygląda droga w Dobropolu Pyrz., która w tym roku doczeka się remontu. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę - firmę "REBUDROG" Sp. z o.o. z Bierzwnika. 

    Zamówienie obejmuje budowę nowych chodników i zjazdów oraz przebudowę odcinka drogi o nawierzchni brukowej ze wzmocnieniem bitumicznym w ciągu drogi zlokalizowanej na działce nr 169 (długość jezdni - ok. 660 m) oraz zastąpienie istniejącej nawierzchni żużlowo-tłuczniowej nawierzchnią z kostki betonowej na działce nr 165 (długość jezdni - ok. 164 m).  

czytaj więcej »

Chodnik w Bralęcinie

dodano: 2016-12-21 10:39:49

    W ramach współpracy finansowej z Powiatem Stargardzkim, w tym roku wykonano kolejny odcinek chodnika w Bralęcinie. Udział finansowy Gminy w tym przedsięwzięciu to ok. 46,5 tys. zł.

czytaj więcej »

Wjazd do bloków w Krępcewie

dodano: 2016-12-05 14:38:29

    Zgodnie z wolą mieszkańców, którzy przeznaczyli na ten cel środki z Funduszu Sołeckiego, przebudowany został odcinek drogi gminnej, będący wjazdem do bloków w Krępcewie. Wykonany został nowy przepust nad rowem, utwardzenie z kostki brukowej oraz parking z płyt ażurowych. Łączny koszt prac: ok. 67 tys. zł.

czytaj więcej »

Nowa droga w Krępcewie

dodano: 2016-10-24 11:23:48

    W czerwcu i lipcu Powiat Stargardzki realizował przebudowę drogi biegnącej przez Krępcewo - na odcinku od skrzyżowania z drogą do Strzebielewa do skrzyżowania z drogą brukową do Kolina. 

    Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 1 mln zł. Połowę tej kwoty Powiat pozyskał z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych, 25% tej kwoty sfinansował Powiat, pozostałe 25% (ok. 256 tys. zł) dołożyła Gmina Dolice.

    W wyniku realizacji tej inwestycji powstał odcinek 1 km nowej nawierzchni z utwardzonymi poboczami, odcinek ścieżki rowerowej biegnącej przez wieś oraz nowy chodnik. Przebudowano również dwie zatoczki autobusowe oraz wybudowano wysepkę z przejściem dla pieszych.

czytaj więcej »

Nowa alejka na cmentarzu w Dolicach

dodano: 2016-10-19 10:42:28

    Już od kilku miesięcy osoby odwiedzające cmentarz w Dolicach poruszają się po nowej alejce, wykonanej z kostki brukowej. Inwestycja realizowana była przez Gminę Dolice. Jej koszt wyniósł ok. 134 tys. zł. Prace wykonywała firma "Usługi Budowlane Bartosz Balcerzak" z Przewłok.

czytaj więcej »

Droga przy Biedronce

dodano: 2016-09-13 11:03:44

    Inwestycja realizowana przez Gminę Dolice. Koszt: ok. 52 tys. zł.

czytaj więcej »

Ulica Wiejska - za ośrodkiem zdrowia

dodano: 2016-09-13 08:10:01

    Inwestycja realizowana przez Gminę Dolice. Koszt: ok. 209 tys. zł.

czytaj więcej »

Ulica Ogrodowa w Dolicach

dodano: 2016-09-08 08:15:05

    Inwestycja realizowana przez Gminę Dolice. Koszt: ok. 121 tys. zł. Powstała nowa szersza nawierzchnia oraz chodnik. 

czytaj więcej »

Trwa przebudowa drogi w Krępcewie

dodano: 2016-06-23 12:13:00

    Na drodze w Krępcewie widać ciężki sprzęt. Trwa realizacja inwestycji, finansowanej wspólnie przez Powiat Stargardzki i Gminę Dolice, z wykorzystaniem dofinansowania z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. 

czytaj więcej »

Podpisanie umów na remonty i przebudowę dróg

dodano: 2016-05-31 13:46:09

    Poniżej przedstawiamy relację z podpisania umów na dofinansowanie remontów dróg lokalnych w ramach środków z PROW:

http://powiatstargardzki.eu/index.php/aktualnosci/5922-wsparcie-prow-na-drogi-w-powiecie-stargardzkim

    W naszej Gminie (oprócz drogi Kolin - Morzyca, realizowanej przez Powiat Stargardzki) będą to 4 inwestycje:

1. Droga w Rzeplinie w kierunku bloków nr 26 i nr 27

2. Odcinek drogi od drogi wojewódzkiej nr 122 do Moskorzyna

3. Odcinek ul. Ogrodowej w Dolicach - pomiędzy ul. Pyrzycką a ul. Wiejską

4. Droga w Dobropolu Pyrz. - od kościoła w stronę domu nr 17.

czytaj więcej »

Otwarcie sali konferencyjnej i Sesja Rady Gminy Dolice

dodano: 2016-04-27 11:27:29

    W poniedziałek 25 kwietnia odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Dolice. Tym razem jednak Radni i Sołtysi nie spotkali się w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach, a w nowej sali konferencyjnej w Budynku Urzędu Gminy.

    Przed rozpoczęciem obrad odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi przez Wójta Gminy Dolice Grzegorza Brochockiego, Zastępcę Wójta Czesława Kopackiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Mikołajczyka.

    Po krótkiej ceremonii wszyscy zebrani mogli zapoznać się z nową salą i jej wyposażeniem. Kilka minut po godz. 13.00 rozpoczęła się Sesja Rady Gminy Dolice. Można ją nazwać „sprawozdawczo-programową”, gdyż większość punktów obrad dotyczyła sprawozdań z działań w roku 2015 oraz programów działań na rok 2016 oraz lata kolejne. 

    Już wkrótce postaramy się podać więcej informacji. A na razie zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

czytaj więcej »

Budynki Urzędu Gminy w Dolicach - po remoncie

dodano: 2016-04-19 14:31:43

 

    

 

 

czytaj więcej »

 

elektroniczny samorząd