Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest poniedzialek 14 października 2019, imieniny obchodzą: Bernarda i Fortunaty

W Rzeplinie powstała Otwarta Strefa Aktywności

dodano: 2018-11-28 10:54:35

    Zakończyła się realizacja inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rzeplino, Gmina Dolice".

    W ramach zadania na działce nr 208 w Rzeplinie (tzw. trójkąt - pomiędzy drogą powiatową a drogą na Żukowo) powstały 3 strefy:

czytaj więcej »

Dodatkowe środki na drogę w Ziemomyślu

dodano: 2018-10-18 15:11:10

    W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki wraz z panią Skarbnik Alicją Kowbaj podpisali w Szczecinie aneks do umowy dotacji na dofinansowanie realizacji zadania - budowy odcinka drogi w Ziemomyślu A. Województwo reprezentowali: Wicemarszałek Jarosław Rzepa oraz Wicemarszałek Tomasz Sobieraj. 

    Aneks przewiduje, że dofinansowanie tej inwestycji wyniesie 30,1 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 165 508,23 zł. Według pierwotnej umowy kwota ta miała wynieść 94 tys. zł. Wiadomość ta oznacza, że Gmina Dolice wyda mniej pieniędzy na ten cel ze swojego budżetu, a więcej pozyska ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

czytaj więcej »

Umowa na dofinansowanie farmy fotowoltaicznej podpisana

dodano: 2018-10-10 08:56:03

    W ubiegłym tygodniu Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki podpisał umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektu pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Dolicach". Całkowita wartość projektu to 2.228.646,19 zł. Uzyskana kwota dofinansowania: 763.486,52 zł.

    Farma fotowoltaiczna powstanie na terenie gminnym, znajdującym się za Domem Pomocy Społecznej przy ul. Wiśniowej. Jej działanie przyniesie efekt w postaci oszczędności w kosztach energii, m. in. oświetlenia ulic.

czytaj więcej »

Umowa na świetlice podpisana

dodano: 2018-10-01 18:05:43

    W dniu dzisiejszym, zgodnie z zapowiedziami, w Dolicach gościł Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa. Przyjechał, aby podpisać umowę na dofinansowanie budowy świetlicy w Warszynie oraz przebudowy budynku świetlicy w Kolinie. Towarzyszył mu radny Sejmiku Województwa Olgierd Kustosz. 

    Ze strony Gminy Dolice dokument podpisali: Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki oraz Skarbnik Gminy Alicja Kowbaj. W spotkaniu udział wzięli także radni Rady Gminy Dolice: pan Ryszard Mikołajczyk, pan Zbigniew Błaszczyk oraz pani Anna Lasota. Obecna była też radna Powiatu Stargardzkiego Joanna Chrząstowska, sołtysi i członkowie rad sołeckich z tych miejscowości oraz inni mieszkańcy.

    Operacja realizowana bedzie w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

czytaj więcej »

Relacja z imprezy promującej projekt

dodano: 2018-08-31 15:32:26

    W piątek 24 sierpnia odbyła się impreza promująca nowo powstały teren rekreacyjny nad jeziorem Gardzko. Wzięli w niej udział radni,  wójt i jego zastępca, skarbnik gminy, pracownicy UG i GOPS oraz mieszkańcy Gminy Dolice.

    Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pt: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Gardzko, położonego w miejscowości Ziemomyśl B Gmina Dolice", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rybactwo i Morze. Gmina Dolice otrzymała na ten cel kwotę 100 tys. zł.

czytaj więcej »

Będzie nowa droga w Ziemomyślu A

dodano: 2018-08-27 16:16:25

    Firma REBUDROG Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu, będzie realizować przebudowę drogi w Ziemomyślu A. Prace powinny się zakończyć w tym roku. Koszt całkowity inwestycji: 559.650 zł, w tym 94 tys. zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne, które Gmina pozyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

czytaj więcej »

Powstanie nowe miejsce rekreacji

dodano: 2018-07-19 15:54:02

    Oficjalnie możemy potwierdzić informację o kolejnym dofinansowaniu inwestycji na terenie naszej gminy. W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018, Gmina Dolice będzie realizowała zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rzeplino, Gmina Dolice".

    W ramach zadania na działce nr 208 w Rzeplinie (tzw. trójkąt - pomiędzy drogą powiatową a drogą na Żukowo) powstaną 3 strefy:

czytaj więcej »

Jest chętny na przebudowę drogi Krępcewo-Rzeplino

dodano: 2018-07-17 12:16:54

    Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, w przetargu na przebudowę i budowę drogi na odcinku Krępcewo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Krępcewo zgłosiła się jedna firma - Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. Zaproponowała cenę za wykonanie zadania w wysokości 3.923.371,89 zł. Kwota zaplanowana na ten cel wynosiła 4.038.083,95 zł, więc Oferent zmieścił się w budżecie.

    Wszystko wskazuje na to, że ta inwestycja wkrótce zostanie zrealizowana, co z pewnością ucieszy wielu kierowców, którzy po tej drodze się poruszają.

czytaj więcej »

Dofinansowanie inwestycji w Gminie Dolice

dodano: 2018-07-17 10:43:21

    W dniu 12 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości list operacji zawierających informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

    Na pierwszym miejscu na liście znalazł się wniosek złożony przez Gminę Dolice, o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszyn i przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w miejscowości Kolin Etap I Świetlica". Planowana kwota dofinansowania to 985 079 zł.

czytaj więcej »

Podpisanie umowy na wyposażenie boiska w Kolinie

dodano: 2018-07-03 15:49:09

    W dniu dzisiejszym, tj. 3 lipca 2018 r. Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki wraz z Panią Skarbnik Alicją Kowbaj podpisali umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dolice na realizację zadania pn. "Wyposażenie boiska sportowego położonego w miejscowości Kolin". Pomocy tej udzieli Województwo Zachodniopomorskie.

    W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane bramki oraz piłkochwyty, a także zakupione zostaną bramki treningowe. Kwota dofinansowania to 18.300 zł, jednak nie więcej niż 50% całkowitego kosztu. Pozostałą część Gmina pokryje z własnego budżetu.

  

czytaj więcej »

Inwestycje wodno - kanalizacyjne

dodano: 2018-07-03 10:40:39

    Rozstrzygnięte zostały przetargi na realizację inwestycji wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Dolice.

    Zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino" zrealizowana zostanie przez Zakład Instalacyjno-Budowlany pb mgr inż. Przemysław Bamber. Koszt inwestycji to 845.230 zł.

    Zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl B" zrealizowana zostanie przez konsorcjum firm: STARKAN Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usługowe STARKAN Pardus Marcin. Koszt inwestycji to 964.713,60 zł.

    Zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów" zrealizowana zostanie także przez konsorcjum firm: STARKAN Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usługowe STARKAN Pardus Marcin. Koszt inwestycji to 1.402.888,80 zł.

    Przypomnijmy, że Gmina Dolice uzyskała dofinansowanie tych inwestycji w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

  

czytaj więcej »

Nad jeziorem Gardzko powstaje miejsce rekreacji

dodano: 2018-06-05 10:45:44

    Trwają prace związane z realizacją operacji pt. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko położonego w miejscowości Ziemomyśl B, Gmina Dolice". Roboty wykonuje konsorcjum firm: TOMBUD Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Nowak oraz BOL BUD Adrian Pluta. 

    W ramach tej operacji zostaną zamontowane stoły piknikowe - 15 szt., zestaw sprawnościowy, kołyska balansująca, bujaki na sprężynach, belka na sprężynach. Powstanie także boisko do piłki siatkowej. Zarówno na boisku, jak i przy urządzeniach zabawowych położona będzie bezpieczna nawierzchnia. Staną również dwie wiaty stalowe, pod którymi będzie stała część stołów. Utworzone zostanie też miejsce na ognisko, wokół którego wyłożona zostanie kostka brukowa i staną siedziska betonowo-drewniane. Oprócz tego zagospodarowane zostaną tereny zielone i utwardzone zostanie miejsce pod toalety TOI-TOI oraz pod pojemnik na odpady.

    Gmina Dolice otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

    

czytaj więcej »

Nowy pomost na jez. Pyrzyckim

dodano: 2018-05-11 12:09:45

    Na jez. Pyrzyckim w Dolicach pojawiły się nowe obiekty. Dzięki pracy członków Koła PZW "Brzana" Nr 11 w Dolicach powstał pomost dla osób niepełnosprawnych oraz stół piknikowy dla osób chcących odpocząć w tym miejscu. Będą one ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy oraz osób przyjezdnych.

    Materiały potrzebne do budowy tych obiektów zakupione zostały w połowie przez Gminę Dolice,a w połowie przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę ok. 1384 zł.

czytaj więcej »

Nowa siłownia zewnętrzna w Rzeplinie

dodano: 2018-03-20 14:16:29

    Oprócz Kolina i Przewłok, kolejna siłownia zewnętrzna w ostatnim czasie powstała w Rzeplinie, na terenie Szkoły Podstawowej. Tutaj urządzenia (w takiej samej ilości jak w tamtych miejscowościach) zostały ustawione nie w jednym rzędzie, a w dwóch. Postawione zostały także ławki, stojak na rowery oraz lampa hybrydowa. Całkowity koszt realizacji też jest taki sam - 31.001,71 zł i zostanie zrefundowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

czytaj więcej »

Nowa siłownia zewnętrzna w Przewłokach

dodano: 2018-03-07 13:03:26

    Kolejna siłownia zewnętrzna powstała na terenie Gminy Dolice. W Przewłokach, podobnie jak w Kolinie, 14 urządzeń zostało ustawionych w rzędzie wzdłuż ogrodzenia. Tu także postawione zostały ławki, stojak na rowery oraz lampa hybrydowa. Całkowity koszt realizacji też jest taki sam - 31.001,71 zł i zostanie zrefundowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

czytaj więcej »

 

elektroniczny samorząd