Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest sobota 21 września 2019, imieniny obchodzą: Hipolita i Mateusza

Nowa siłownia zewnętrzna w Kolinie

dodano: 2018-03-07 12:57:16

    Na mapie Gminy Dolice przybyło kolejne miejsce do rekreacji. W Kolinie, na terenie przyległym do remizy OSP powstała siłownia zewnętrzna. 14 urządzeń zostało ustawionych wzdłuż ogrodzenia, aby nie zajmować dużej przestrzeni. Oprócz tego sprzętu zamontowane zostały ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery. Całość ma oświetlać lampa hybrydowa, tj. zasilana promieniami słońca oraz wiatrem. 

    Podczas wyłaniania wykonawcy prac okazało się, że planowany wcześniej koszt na poziomie ok. 49.400 zł zmniejszył się do kwoty 37.001,71 zł. Sfinansowane to zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

                   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

czytaj więcej »

Zamiast Policji będzie Ośrodek Zdrowia

dodano: 2018-02-21 13:15:39

    Zdjęcie zamieszczone poniżej, przedstawiające budynek, w którym poprzednio funkcjonował Posterunek Policji, jest już zdjęciem archiwalnym. Tego budynku już nie ma. Uspokajamy - nie został zniszczony przez ludzi, którym się źle kojarzył. Rozebrali go pracownicy firmy KBI Słojkowscy s.c. ze Stargardu. Firma ta wygrała przetarg na budowę Ośrodka Zdrowia w Dolicach.

czytaj więcej »

Podpisano umowę na zagospodarowanie terenu

dodano: 2018-02-19 14:39:31

    W piątek 16 lutego 2018 r. Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki wraz z panią Skarbnik Alicją Kowbaj podpisali w Szczecinie umowę na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" operacji pt. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko położonego w miejscowości Ziemomyśl B, Gmina Dolice". Ze strony Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisali: Wicemarszałek Jarosław Rzepa oraz Wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Kwota dofinansowania to 100 tys. zł.

    W ramach tej operacji zostaną zamontowane stoły piknikowe - 15 szt., zestaw sprawnościowy, kołyska balansująca, bujaki na sprężynach, belka na sprężynach. Powstanie także boisko do piłki siatkowej. Zarówno na boisku, jak i przy urządzeniach zabawowych położona będzie bezpieczna nawierzchnia. Staną również dwie wiaty stalowe, pod którymi będzie stała część stołów. Utworzone zostanie też miejsce na ognisko, wokół którego wyłożona zostanie kostka brukowa i staną siedziska betonowo-drewniane. Oprócz tego zagospodarowane zostaną tereny zielone i utwardzone zostanie miejsce pod toalety TOI-TOI oraz pod pojemnik na odpady.

    Planowany łączny koszt prac to ok. 155 tys. zł. 

czytaj więcej »

Powstaną nowe siłownie zewnętrzne

dodano: 2017-10-27 11:25:41

    W ostatnim czasie trzy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Dolice podpisały umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektów, w ramach których powstaną siłownie zewnętrzne. Wnioski na te operacje zostały opracowane przez pracownika Urzędu Gminy Dolice, panią Edytę Miskis.

    Ochotnicza Straż Pożarna z Kolina będzie realizowała projekt pn. "Siłownia pod chmurką - siłownia zewnętrzna w m. Kolin, Gmina Dolice".

    Klub Sportowy "JEDNOŚĆ" będzie realizował projekt pn. "Sportowy zakątek - siłownia zewnętrzna w m. Przewłoki, Gmina Dolice".

    Stowarzyszenie "Nie ma mocnych" będzie realizowało projekt pn. "Fit mocni - siłownia zewnętrzna w m. Rzeplino, Gmina Dolice".

czytaj więcej »

Podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji

dodano: 2017-06-14 13:40:41

    W dniu 30 maja 2017 r. Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki podpisał umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Ze strony Województwa umowy podpisali: Wicemarszałek Jarosław Rzepa oraz Członek Zarządu Ryszard Mićko. Obecny był także Radny Sejmiku Olgierd Kustosz.

    Inwestycje, które będą realizowane na terenie Gminy Dolice, to:

czytaj więcej »

Rozpoczęcie robót budowlanych na ul. Ogrodowej w Dolicach

dodano: 2017-05-17 14:55:05

    Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej 540050Z w Dolicach, tj. ul. Ogrodowej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Pyrzycką. 

    Prace obejmują m. in. poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m, budowę nowego chodnika o szerokości 2,00 m (w niektórych miejscach 1,50 m ze względu na brak miejsca), wykonanie nowych zjazdów do posesji oraz odwodnienie. Chodnik będzie tak jak dotychczas tylko po tej stronie ulicy, po której znajdują się budynki Urzędu. Wykonawca ma także wykonać zagospodarowanie terenu przyległego - plantowanie i wykonanie trawników oraz odtworzenie oznakowania poziomego na jezdni.

czytaj więcej »

Droga w Rzeplinie - przed remontem

dodano: 2017-04-21 08:18:14

    Kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana w tym roku, to droga w Rzeplinie - w kierunku Żukowa. Wykonawcą prac będzie firma "BUDPAK" Paweł Szubert ze Stargardu.

    Wykonane zostaną następujące elementy: jezdnia z betonu asfaltowego, zjazdy i chodniki z kostki betonowej, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome.

czytaj więcej »

Droga w Moskorzynie - przed remontem

dodano: 2017-04-03 13:02:48

    Poniżej znajdują się zdjęcia drogi prowadzącej do Moskorzyna. Jest to droga powiatowa, ale Gmina Dolice przejęła ją w zarząd, aby ubiegać się o dofinansowanie prac budowlanych. Prace zostaną przeprowadzone w tym roku przez wykonawcę wyłonionego w przetargu - firmę "REBUDROG" Sp. z o.o. z Bierzwnika. 

    Przebudowa drogi obejmie odcinek o długości 999,7 m, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 122 do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Morzycy. Wykonane zostaną m. in.: przebudowa jezdni, zjazdy, chodniki, zatoka autobusowa, odwodnienie, pobocza - plantowanie i wykonanie trawników, a także oznakowanie pionowe i poziome. 

czytaj więcej »

Droga w Dobropolu Pyrz. - przed remontem

dodano: 2017-03-28 11:49:49

    Tak wygląda droga w Dobropolu Pyrz., która w tym roku doczeka się remontu. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę - firmę "REBUDROG" Sp. z o.o. z Bierzwnika. 

    Zamówienie obejmuje budowę nowych chodników i zjazdów oraz przebudowę odcinka drogi o nawierzchni brukowej ze wzmocnieniem bitumicznym w ciągu drogi zlokalizowanej na działce nr 169 (długość jezdni - ok. 660 m) oraz zastąpienie istniejącej nawierzchni żużlowo-tłuczniowej nawierzchnią z kostki betonowej na działce nr 165 (długość jezdni - ok. 164 m).  

czytaj więcej »

Chodnik w Bralęcinie

dodano: 2016-12-21 10:39:49

    W ramach współpracy finansowej z Powiatem Stargardzkim, w tym roku wykonano kolejny odcinek chodnika w Bralęcinie. Udział finansowy Gminy w tym przedsięwzięciu to ok. 46,5 tys. zł.

czytaj więcej »

Wjazd do bloków w Krępcewie

dodano: 2016-12-05 14:38:29

    Zgodnie z wolą mieszkańców, którzy przeznaczyli na ten cel środki z Funduszu Sołeckiego, przebudowany został odcinek drogi gminnej, będący wjazdem do bloków w Krępcewie. Wykonany został nowy przepust nad rowem, utwardzenie z kostki brukowej oraz parking z płyt ażurowych. Łączny koszt prac: ok. 67 tys. zł.

czytaj więcej »

Nowa droga w Krępcewie

dodano: 2016-10-24 11:23:48

    W czerwcu i lipcu Powiat Stargardzki realizował przebudowę drogi biegnącej przez Krępcewo - na odcinku od skrzyżowania z drogą do Strzebielewa do skrzyżowania z drogą brukową do Kolina. 

    Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 1 mln zł. Połowę tej kwoty Powiat pozyskał z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych, 25% tej kwoty sfinansował Powiat, pozostałe 25% (ok. 256 tys. zł) dołożyła Gmina Dolice.

    W wyniku realizacji tej inwestycji powstał odcinek 1 km nowej nawierzchni z utwardzonymi poboczami, odcinek ścieżki rowerowej biegnącej przez wieś oraz nowy chodnik. Przebudowano również dwie zatoczki autobusowe oraz wybudowano wysepkę z przejściem dla pieszych.

czytaj więcej »

Nowa alejka na cmentarzu w Dolicach

dodano: 2016-10-19 10:42:28

    Już od kilku miesięcy osoby odwiedzające cmentarz w Dolicach poruszają się po nowej alejce, wykonanej z kostki brukowej. Inwestycja realizowana była przez Gminę Dolice. Jej koszt wyniósł ok. 134 tys. zł. Prace wykonywała firma "Usługi Budowlane Bartosz Balcerzak" z Przewłok.

czytaj więcej »

Droga przy Biedronce

dodano: 2016-09-13 11:03:44

    Inwestycja realizowana przez Gminę Dolice. Koszt: ok. 52 tys. zł.

czytaj więcej »

Ulica Wiejska - za ośrodkiem zdrowia

dodano: 2016-09-13 08:10:01

    Inwestycja realizowana przez Gminę Dolice. Koszt: ok. 209 tys. zł.

czytaj więcej »

 

elektroniczny samorząd