Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest wtorek 11 sierpnia 2020, imieniny obchodzą: Zuzanny i Filomeny

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

dodano: 2015-01-22 11:56:44

    Wójt Gminy Dolice przypomina o ciążącym na mieszkańcach obowiązku przyłączania nieruchomości do istniejącej w ich zasięgu kanalizacji sanitarnej.

    Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

"właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych". 

 

    Ten sam przepis mówi także, że

"przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych". 

 

    Od stycznia 2015 roku będzie przeprowadzana kontrola dotycząca przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Osoby, które zostaną pisemnie wezwane zobowiązane będą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma przesłać lub złożyć w tutejszym Urzędzie Gminy (pok. 7) wyjaśnienia w tej sprawie. W przypadku, gdy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, właściciel zobowiązany jest przedstawić dowód potwierdzający jej wybudowanie i użytkowanie.

    Nie złożenie wyjaśnień w wskazanym terminie będzie podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego mającego na celu wyegzekwowanie ww. obowiązku od właścicieli posesji uchylających się od ciążących na nich zobowiązaniach, a następnie wydania decyzji w sprawie ustalenia obowiązku uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy, podlega to karze grzywny według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

 

elektroniczny samorząd