Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest środa 12 grudnia 2018, imieniny obchodzą: Adelajdy i Aleksandra

XXXII sesja Rady Gminy Dolice

dodano: 2017-11-06 11:36:12

    Informujemy, że XXXII sesja Rady Gminy Dolice odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 12.30 w budynku nr 2 Urzędu Gminy w Dolicach (sala konferencyjna).

    Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

- podpisanie listy obecności; stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad (wnioski radnych),

- wnioski i uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Gminy Nr XXXI/17 z dn. 24 października 2017 r.

- relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2017 - stanowisko Komisji Rewizyjnej

3. Rozpatrzenie projektu w sprawie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Dolice.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/176/09 Rady Gminy Dolice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolice.

6. Rozpatrzenie projektu w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych w roku 2018.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Dolice. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbadania wniosku Pani M.S. z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w zakresie zarzutów naruszenia prawa poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie prawa – opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 29 września 2017 roku Pani M.S. na działalność Wójta Gminy Dolice -  opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wniosku z dnia 20 października 2017 roku dot. rozpatrywania pism, wniosków i skarg Pani M.S. - opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

12. Wnioski i zapytania radnych.

13. Sprawy różne - rozpatrzenie pism.

14. Zakończenie obrad.

 

elektroniczny samorząd