Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest poniedzialek 17 czerwca 2019, imieniny obchodzą: Laury i Adolfa

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/3 w Dolicach

dodano: 2018-06-08 11:18:16

Wójt Gminy Dolice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 1385/3 o obszarze 0,0839 ha położonej w obrębie Dolice.

Niezabudowana działka Nr 1385/3 o obszarze 0,0839 ha, objęta księgą wieczystą Kw Nr SZ2T/00010775/6 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice posiada przeznaczenie: „zabudowa mieszkaniowa, strefa alimentacji /zasilania/ wód podziemnych”.

Opis użytku: N -  0,0839 ha

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości: 24.500,-zł /słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych/. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2018 r. /piątek/ o godzinie 11.30

w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 16.07.2018 r. w wysokości 2.450,-zł /słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych/ i w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie. Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O. Dolice ul. Wiejska Nr 3 od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.00, w piątek w godz. 8.00-16.30 lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 8.00- 11.00.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Opłaty notarialne i sądowe ponosi strona kupująca.

Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.

 

elektroniczny samorząd