Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest poniedzialek 17 czerwca 2019, imieniny obchodzą: Laury i Adolfa

XXXIX sesja Rady Gminy Dolice

dodano: 2018-06-12 11:14:49

    Informujemy, że XXXIX sesja Rady Gminy Dolice odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w budynku nr 2 Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

    Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

- podpisanie listy obecności; stwierdzenie quorum,

- przedstawienie porządku obrad (wnioski radnych),

- wnioski i uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Gminy Nr XXXVIII/18 z dn. 4 czerwca 2018 r.

- relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2018-2028 - stanowisko Komisji Rewizyjnej.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2018 - stanowisko Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu określającego zasady i tryb umarzania i rozkładania na raty wierzytelności z tytułu opłat za najem komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Dolice, do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2018, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dobropolu Pyrzyckim dotacji na prace konserwatorskie kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Warszynie.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2018, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Dolicach dotacji na prace konserwatorskie kościoła polegające na zamontowaniu nowych drzwi zewnętrznych bocznych w elewacji południowej kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Dolicach.

8.  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dolice za rok 2017:

-  omówienie sprawozdania;

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2017;

- przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej nt. Sprawozdania;         

- dyskusja                              

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dolice za rok 2017.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:

- wniosek Komisji Rewizyjnej do RIO w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dolice za 2017 rok;

- przedstawienie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej;

- podjęcie uchwały.

10. Sprawy różne:

-  wnioski i zapytania radnych,

11. Zakończenie obrad.

 

elektroniczny samorząd