Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest wtorek 11 sierpnia 2020, imieniny obchodzą: Zuzanny i Filomeny

XII Sesja Rady Gminy Dolice

dodano: 2019-12-30 09:17:43

    Informujemy, że XII Sesja Rady Gminy Dolice odbędzie się w dniu 30.12.2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w budynku nr 2 Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowej 18 - sala konferencyjna.

    Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

- podpisanie listy obecności; stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad (wnioski radnych),

- wnioski i uwagi do Protokołu z posiedzenia Rady Gminy Nr XI/19 z dnia 19 listopada 2019 roku. 

- relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice na lata 2019-2029 - stanowisko Komisji Rewizyjnej

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 - stanowisko Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dolice na rok 2020:

- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Dolice na rok 2020,

- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Dolice na rok 2020,

- stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,

- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dolice na rok 2020.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2020-2030;

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2020-2030,

- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,

- podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz preliminarza wydatków na rok 2020.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 662 i część dz. nr 663/1 obręb Dolice).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomnika przyrody - drzewo z gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Bralęcin.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków w miejscowości Dolice.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dolice na rok szkolny 2019/2020.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 265 o obszarze 0,2717 ha obręb Dobropole).

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 1289/4 o obszarze 0,0637 ha, położonej w obrębie Dolice).

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działki Nr 79 o obszarze 0,04 ha, obręb Pomietów).

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Dolice przy ul. Ogrodowej 40A).

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dolice na 2020 rok.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dolice na rok 2020.

18.  Sprawy różne:

- interpelacje i zapytania radnych.

19. Zakończenie obrad.

 

elektroniczny samorząd