Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest niedziela 16 grudnia 2018, imieniny obchodzą: Euzebiusza i Zdzisławy

Zespół Interdyscyplinarny

dodano: 2017-10-31 12:50:59

Zespół interdyscyplinarny
 
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych grup zawodowych tj. przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, Oświaty, Służby Zdrowia, Organizacji Pozarządowych. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
 
 
Grupy robocze
 
Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.
 
Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
 
Zadania grup roboczych
 
Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Dolicach
 

L.p.

Imię i Nazwisko :

Funkcja w zespole :

IStanowisko / nstytucja :

 

1.

Szymon Górski

Przewodniczący

Pracownik Socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach

2.

Wioletta Małachowska

Protokolant

Pedagog - Szkoła Podstawowa Dolice

3.

Henryka Kosmalska

Członek

Przewodniczaca - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.

Jarosław Buczek

Członek

Kurator zawodowy - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Stargardzie

5.

Danuta Krekora

Członek

Prezes - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Pomietów

6.

Paulina Rybicka Jedynak

Członek

Pracownik Socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach

7.

Jolanta Klara

Członek

Pielęgniarka Szkolna - NZOZ Medycyny Szkolnej Stargard

8.

Krzysztof Kuźnicki Członek Kurator Zawodowy Rodzinny - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Stargardzie

9.

Andrzej Dawidowicz Członek Dzielnicowy - Posterunek Polcji Dolice Komendy Powiatowej w Stargardzie
       
       

 

KONTAKT: Zespół Interdyscyplinarny

Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

tel 91 5640129 wew 43 Przewodniczący Szymon Górski

 

Opracowanie: Szymon Górski

 

elektroniczny samorząd